Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, истекао 29.06.2016.