Интерни конкурс за попуњавање радног места положаја, истекао 02.11.2017.