Катарина Манојловић Андрић, судија Врховног касационог суда

Катарина Манојловић Андрић, судија Врховног касационог суда

Катарина Манојловић Андрић је рођена у Београду 1956. године. Након завршеног Правног факултета у Београду, 1980. године је почела да ради у суду као волонтер и судијски приправник, а затим као стручни сарадник. Правосудни испит је положила 1983. године.

На судијску функцију је први пут бирана 1986. године. Била је судија у Петом општинском суду у Београду, Окружном суду у Београду, Врховном суду Србије, Суду Србије и Црне Горе и Уставном суду Србије. Судила је у предметима из грађанске, управне и уставне материје. Била је председник Ванпарничног одељења и Одељења платних налога у Петом општинском суду у Београду, председник Управног одељења Окружног суда у Београду и руководилац судске праксе у Управном одељењу Врховног суда Србије. У Уставном суду је била главни и одговорни уредник Билтена Уставног суда,  председник Малог већа, председник Одбора за уставне жалбе из области управног права, председник Одбора за уставне жалбе из области грађанског права, члан Одбора за уставне жалбе из области кривичног права и члан Комисије за праћење остваривања уставности и законитости.

Као судија Врховног суда Србије била је предавач у Правосудном центру и члан Програмског савета Правосудног цетра. Била је предавач управног и уставног права на семинарима које је организовала Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије у сарадњи са Фондацијом Конрад Аденауер у Београду. Држала је наставу из управног и радног права на течајевима за припремање правосудног испита.

Објавила је више реферата из области грађанског права, управног права, изборног права и заштите људских права. Била је учесник и референт на многим конференцијама, саветовањима и другим стручним скуповима у земљи и иностранству. Налази се на листи „1500 стручних жена Србије“.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 26. јануара 2017. године.

Судија је у грађанској материји.