Конкурсна документација у поступку јавних набавки услуга мале вредности бр. 2/2014 –редовно месечно одржавање и сервисирање лифтова