Конкурсна документација у поступку ЈН број 2/2019 - поправка и одржавање ватрогасне опреме