Конференција за медије

Пословник о уређењу и раду Врховног касационог суда прописао је чланом 53 да Врховни касациони суд одржава конференцију за штампу са акредитованим представницима средстава јавног информисања поводом годишњег извештаја о раду суда. Поред тога, конференција за штампу одржава се и у другим случајевима кад Врховни касациони суд оцени да се ради о питањима од интереса за јавност. Конференцију за штампу сазива и води председник суда, а акредитације представницима средстава јавног информисања издаје портпарол или секретар суда.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, одржаће Конференцију за медије, у Врховном касационом суду – у среду 15. марта  2017. године, у 11,00 часова.

На конференцији ће бити представљен Годишњи извештај о раду судова опште и посебне надлежности за 2016. годину.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, одржаће Конференцију за медије, у Врховном касационом суду - у четвртак 10. марта  2016. године, у 11,00 часова.

На конференцији ће бити представљен Годишњи извештај о раду судова опште и посебне надлежности за 2015. годину.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, одржаће Конференцију за медије, у Врховном касационом суду - у среду 25. марта  2015. године, у 11,00 часова.

На конференцији ће бити представљен Годишњи извештај о раду судова опште и посебне надлежности за 2014. годину.

КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА - обавештење о одржаној Kонференцији за медије.

У просторијама Врховног касационог суда је 04. априла 2014. године одржана Конференција за медије.

КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА - обавештење о одржаној Kонференцији за новинаре

У просторијама Врховног касационог суда је 18. априла 2013. године одржана Конференција за новинаре.