Конференција о улози истакнутих правника у правосудним саветима

Конференција о улози истакнутих правника у правосудним саветима одржана је 3. јуна 2022. године на Правном факултету у Београду. Председница Врховног касационог суда и Високог савета судства Јасмина Васовић обратила се у уводном делу конференције.

Конференцију je организовао заједнички пројекат Европске уније и Савета Европе „Подршка реформи правосуђа“ у партнерству са Друштвом судија Србије.