Конференција поводом обележавања почетка пројекта „Правосуђе на темељима људских права“

Канцеларија Савета Европе у Београду, свечано је обележила почетак новог пројекта у Србији „Правосуђе на темељима људских права“, 26. јануара 2016. године у Београду.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, је истакао, „да је после сваког пројекта Србија на корак ближе достизању европских стандарда у поштовању и заштити људских права и слобода“.

Говорећи о сардњи са Саветом Европе, председник Милојевић је подсетио, да је сарадња започета, отварањем Канцеларије Савета Европе у Београду, да је добила на значају,  потписивањем Европске конвенције о људским правима и слободама од стране Србије и настављена кроз реализацију разних пројеката.

Пројекат „Правосуђе на темељима људских права“, има за циљ да подржи правосуђе Србије у остваривању циљева постављених у Акционом плану за реформу правосуђа 2013-2018, да поспеши дијалог између Европског суда за људска права у Стразбуру и судова у Србији по питању заштите људских права и да ојача значај образовања правних стручњака у области људских права.

Пројекат „Правосуђе на темељима људских права“, финансира Фонд за финансирање пројеката из области људских права.