Конференција председника врховних судова Централне и Источне Европе

Конференција председника врховних судова Централне и Источне Европе одржана је од 4. до 7. јуна 2017. године у Будимпешти, у организацији Врховног суда Мађарске и CEELI Института.

Нa позив председника Врховног суда Мађарске, председник Врховног касационог суда Републике Србије, Драгомир Милојевић, учествовао је на Конференцији која је окупила представнике врховних судова на највишем нивоу, који су имали прилике да размене знање и искуство и да дискутују о бројним темама у циљу унапређивања и бољег разумевања задатака и функција председника врховних судова.

Првог дана Конференције, председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић био је модератор на тему: ”Финансирање судства, планирање и предлагање буџета.”

Теме које су биле предмет овогодишње Конференције односе се на: судску, институционалну, индивидуалну и независност у одлучивању, приступ правди, финансирање судства и изградњу поверења јавности у судове.