Конференција председника врховних судова Централне и Источне Европе

Заменик председника Врховног касационог суда Љубица Милутиновић учествовала је на Конференцији председника врховних судова Централне и Источне Европе, која је одржана од 27. до 29. маја 2018. године у Вилњусу у Литванији, у организацији Врховног суда Литваније и CEELI Института.

Теме овогодишње конференције биле су: независност судства и однос са другим гранама власти, побољшање квалитета управљања предметима, разматрање предложеног модела понашања судија (Етички кодекс), примена пресуда Европског суда за људска права у националним правним системима и однос судова и медија.

Конфернцији су присуствовали председници и заменици председника врховних судова из 20 држава Централне и Источне Европе.

Наредне године планирано је да се конфернција одржи у Словачкој.