Конференција „Главни претрес и суђење у разумном року: регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени“

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, обратиће се учесницима регионалне конференције „Главни претрес и суђење у разумном року: регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени“, која се одржава 12. јуна 2015. године, са почетком у 09,00 часова, у хотелу Зира у Београду.

Конференцију организује мисија ОЕБС у Србији.