Конференција „Поверени послови, спорна питања у јавнобележничкој професији и досадашња судска пракса“

Врховни касациони суд и Јавнобележничка комора, организовали су уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, заједничку конференцију о повереним пословима и спорним питањима у јавнобележничкој професији и досадашњој судској пракси, 4. новембра 2016. године у Београду.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, је истакао да је Врховни касациони суд активно учествовао у примени Закона о јавном бележништву, организујући обуку судија из судова на чијој територији није у иницијалној фази било нотара, да би се судијама омогућило да правилно примењују део прописа о јавном бележништву.

Председник Милојевић је подсетио да су Врховни касациони суд, Високи савет судства и Министарство правде, донели Упутство за спровођење одредаба чланова 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку и члана 98 Закона о јавном бележништву, како би се отклониле недоумице и избегло различито поступање судова.

Поред председника Врховног касационог суда, уводним излагањем обратили су се и председник Јавнобележничке коморе Србије Миодраг Ђукановић и министарка правде Нела Кубуровић.

Конференција је организована кроз три тематске целине: „Спорна питања, досадашња судска пракса, потреба уједначавања судске и јавнобележничке праксе“, „Поверени послови и спорна питања која су се јавила у пракси у погледу састављања смртовница и спровођења оставинских поступака“ и „Форма правних послова у промету непокретности“.

Циљ конференције је успостављање одрживе размене искустава и спорних питања између судова и јавних бележника у области наследног, уговорног и стварног права.