Конференција „Правосуђе у транзицији на путу европских интеграција: Изазови и прилике за делотворну заштиту људских права“

Свечана конференција „Правосуђе у транзицији на путу европских интеграција: Изазови и прилике за делотворну заштиту људских права“, одржана је 10. марта 2017. године у Београду.

Делегација Европске уније у Републици Србији и Правосудна академија обележили су прву годину успешног спровођења пројекта „Јачање образовних активности и организационих капацитета Правосудне академије“, чији је носилац Министарство правде.  На конференцији су представљени постигнути резултати након 12 месеци реализације пројекта.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је указао на значај конференције и дијалога између редовних судова, Устваног суда и Европског суда за људска права ради доприноса смањењу броја предмета и делотворније заштите људских права.

Председник Милојевић је подсетио да Врховни касациони суд, кроз уједначавање судске праксе, настоји да допринесе и смањењу броја уставних жалби и представки пред Европским судом за људска права.

На конференцији су учествовали судије Уставног суда, Врховног касационог суда, апелационих и виших судова, судије Европског суда за људска права и судије Врховног управног суда Републике Чешке, тужиоци Републичког, апелационих и виших тужилаштава и међународни правни експерти.