Конференција „Примена Европске конвенције за заштиту људских права - искуства и изазови судова Централне и Југоисточне Европе“

Конференција „Примена Европске конвенције за заштиту људских права - искуства и изазови судова Централне и Југоисточне Европе“ одржава се 15. и 16. септембра 2022. године у Београду.

Отварајући конференцију, председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић је указала на улогу националних судија у примени Европске конвенције за заштиту људских права. „Конвенцијски систем који почива на принципу супсидијарности од велике је важности да националне судије у поступцима пред судовима омогуће остваривање делотворне заштите конвенцијских права“, рекла је председница Васовић и подсетила на значај  дијалога који се остварује кроз сарадњу у Мрежи највиших судова.

Уводним речима су се обратили и Гордана Ајншпилер Поповић, судија Уставног суда; Маја Поповић, министарка правде Републике Србије; Њ.Е. Емануел Жофре (Emanuele Giaufret), амбасадор, шеф Делегације ЕУ у Србији и Кристоф Поарел (Christophe Poirel), директор Директората за људска права Савета Европе.    

На конференцији учествују судије Европског суда за људска права и судије уставних и врховних судова Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне Горе, Северне Македоније, Хрватске, Словеније и Србије.

Током два дана конференције, представници највиших судских инстанци Централне и Југоисточне Европе дискутују на пет тематских панела: „Слобода изражавања и судови“, „Право на непристрасан суд у кривичном поступку“, „Борба против организованог криминала у пракси Европског суда за људска права и домаћих судова“, „Стицање и губитак имовинских права - принципи добре вере и добре управе“ и „Процесна права - право на приступ суду у грађанској материји“.

Конференцију организује Врховни касациони суд уз подршку пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“, који се спроводи у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе.