Конференција „Уједначавање судске праксе - искуства из региона”

Врховни касациони суд и Мисија ОЕБС-a у Србији, организовали су регионалну конференцију „Уједначавање судске праксе - искуства из региона”, у четвртак 19. новембра 2015. године, у Палати Србија у Београду.

На конференцији су размењенa мишљења и искуства судске праксе у судовима Србије и земаља окружења. Одржавање конференције „Уједначавање судске праксе - искуства из региона”, представља значајан корак у обезбеђивању јединствене судске примене права и даљем унапређењу уједначавања судске праксе у Србији.

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, је истакао да улога Врховног касационог суда у уједначавању судске праксе треба да буде усмерена на доношење добро образложених одлука у конкретним предметима, у којима ће бити решена спорна правна питања судске праксе кроз доношење прелиминарних одлука о спорном правном питању на захтев првостепеног суда, одлучивање о ванредним правним лековима у кривичној материји, ревизијско одлучивање и одлучивање о посебној ревизији а све мање кроз вршење надлежности изван суђења.

Шеф Мисије ОЕБС-a у Србији, амбасадор Пeтер Буркхард, нагласио је да је важно обезбедити механизме који омогућују да иста правна питања буду решена на исти начин широм земље. ,,Са једне стране, механизми за уједначавање судске праксе не смеју угрозити судску независност, а са друге, усаглашавње судске праксе не сме да спречи даљи развој тумачења закона,” додао је.

Уводним излагањима су се обратили и Никола Селаковић, министар правде и Весна Илић Прелић, председница Уставног суда.

На конфернцији су учествовали: Весна Меденица, председница Врховног суда Црне Горе; Лидија Неделкова, председница Врховног суда Македоније; Бранко Маслеша, председник Врховног суда Словеније; Видан Хаџи Видановић, правни саветник Европског суда за људска права; Вања Родић, руководилац Сектора за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права; Снежана Андрејевић, заменик председника Врховног касационог суда и Веско Крстајић, судија Врховног касационог суда.                                

Конференција је окупила судије врховних судова Црне Горе, Македоније и Словеније, Врховног касационог суда, Прекршајног апелационог суда, Привредног апелационог суда, Управног суда, председнике и судије апелационих и виших судова, представнике амбасада САД, Велике Британије и Краљевине Холандије, представнике међународних организација, адвокатских комора и струковних удружења.