Конференцијa „Унапређење капацитета у правосуђу – јачање владавине права”

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић учествовао је на  конференцији „Унапређење капацитета у правосуђу – јачање владавине права“, 31. маја 2018. године у Београду.

Конференцију је организовала Правосудна академија поводом завршетка пројекта „Јачање образовних активности и унапређење организационих капацитета Правосудне академије“, који финансира Европска унија.

Председник Врховног касационог суда је истакао значај пројекта за унапређење правног окружења и јачања институција и капацитета људи и подсетио на континуирану помоћ Европске уније правосуђу у Србији.

„Од Правосудне академије правосуђе очекује квалитетне, ефикасне и примењиве програме обука, ради унапређења стручности и ефикасности носилаца правосудних функција у њиховом самосталном и независном вршењу функције у складу са етичким стандардима професије“, рекао је председник Милојевић.

На конференцији су представљени остварени резултати пројекта у циљу унапређења система обуке у правосуђу и бољем приступу стандардима Европског суда за људска права за судове у Србији.