Копаоничка школа природног права „Право и друштвени императиви“

Заменик председника Врховног касационог суда Снежана Андрејевић, председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Љубица Милутиновић и председник Грађанског одељења Предраг Трифуновић учествују на 29. Копаоничкој школи природног права „Право и друштвени императиви“, која се одржава од 13. до 17. децембра 2016. године на Копаонику.

Копаоничка школа природног права је традиционални конгрес правника, који се одржава једном годишње на Копаонику, у оквиру усвојеног Хексагона, кроз шест области (катедри): Право на живот, Право на слободу, Право на имовину, Право на интелектуалну творевину, Право на правду и Право на правну државу.

Рад се одвија кроз трибине, презентације, округле столове, излагања реферата и дискусије еминентних правних стручњака.