Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда

Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда

Лидија Ђукић, од оца Радомира, рођена је 1958. године у Иванграду. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1980. године а правосудни испит положила 1983. године.

У Општинском суду у Новом Саду била је од 1982. године до 1983. године, затим у Основном суду удруженог рада у Новом Саду од 1983. године до 1991. године. На функцији судије у Општинском суду у Новом Саду била је од 1992. године до 2003. године. Судија Окружног суда у Новом Саду била је у периоду од 2003. године до 2009. године.

На функцији судије Врховног касационог суда Србије је од 01. јануара 2010. године.

Судија поступа у грађанској материји.