Невенка Важић, судија Врховног касационог суда

Невенка Важић, судија Врховног касационог суда

Невенка Важић, рођена је 1956. године у Београду. Држављанин је Републике Србије. Основну школу и гимназију завршила је у Осијеку, где је и дипломирала на Правном факултету фебруара 1979. године. Правосудни испит положила је јануара 1981. године.

Радно искуство у правосуђу почела је да стиче септембра 1979. године, прво као судијски приправник а затим као стручни сарадник. На функцији судије Општинског суда у Валпову је од марта 1984. године а судије Општинског суда у Осијеку од новембра 1984. до септембра 1991. године. Судија Четвртог општинског суда у Београду је од новембра 1992. године а затим, судија Окружног суда у Београду од 01. августа 1997. године. За судију Врховног суда Србије изабрана је 01. септембра 2004. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године.

Судија је у кривичној материји и председник Кривичног одељења тог суда 2010- 2011. године.

Објавила је више од 30 стручних радова у стручним публикацијама – Билтен судске праксе Окружног суда у Београду, Врховног суда Србије и Врховног касационог суда и стручним часописима у издању: ИП Глосаријум, ИП Intermex, Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Института за упредно право, Института за криминолошка и социолошка истраживања и др. Коаутор је монографије „Борба против организованог криминала у Србији“ у издању Института за упредно право Београд и Одсека за упредно и кривично право Универзитета у Фиренци, као и приручника „Кривичноправна заштита у борби против сексуално и родно заснованог насиља“ у издању Правосудне академије Србије.

Као судија Врховног суда Србије била је предавач у Правосудном центру и члан Програмског савета Правосудног центра Србије од 2005. до 2009. године, а као судија Врховног касационог суда предавач Правосудне академије од 2010. године. Члан је и председник више радних група за израду предлога Нацрта закона из области правосуђа и закона из кривичне материје. Члан је више координационих група за спровођење акционих планова за имплементацију закона из области правосуђа. Учесник је и предавач на више домаћих и међународних едукационих програма из области организованог криминала, корупције, привредног криминала, ратних злочина, прања новца, кривичног процесног законодавства и организације правосуђа а у организацији Правосудног центра РС, Правосудне академије, Савета Европе, Министарства правде SAD –OPDAT, ABA-CELLI, UNICRI, UNDP, USAID, GTZ, OESC и др. Учесник је низа пројеката из области кривичног права, посебно привредног криминала.