Нове судије Врховног касационог суда ступиле на функцију

Судије Врховног касационог суда Гордана Џакула, Марина Милановић, Татјана Матковић Стефановић и Илија Зиндовић, ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 5. јуна 2019. године у Врховном касационом суду.

До избора на функцију судије Врховног касационог суда, судија Гордана Џакула (од 1. децембра 2018. године упућена у Врховни касациони суд) обављала је функцију судије Управног суда, судија Марина Милановић обављала је функцију судије Апелационог суда у Нишу, судија Татјана Матковић Стефановић обављала је функцију судије Привредног апелационог суда, судија Илија Зиндовић обављао je функцију судије Апелационог суда у Крагујевцу.