Нове судије Врховног касационог суда ступиле на функцију

Судије Врховног касационог суда Драгана Маринковић, Бранка Дражић, Гордана Комненић, Данијела Николић, Татјана Миљуш и Јасмина Стаменковић, ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 31. јануара 2020. године у Врховном касационом суду.

До избора на функцију судије Врховног касационог суда, судије Драгана Маринковић, Бранка Дражић и Гордана Комненић, обављале су функцију судије Апелационог суда у Београду, судија Данијела Николић обављала је функцију судије Апелационог суда у Нишу, судија Татјана Миљуш обављала је функцију судије Апелационог суда у Новом Саду, судија Јасмина Стаменковић обављала је функцију судије Привредног апелационог суда.