Нове судије Врховног касационог суда ступиле на функцију

Судије Врховног касационог суда Дубравка Дамјановић и Јован Јовановић, ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 14. јануара 2021. године у Врховном касационом суду.

До избора на функцију судије Врховног касационог суда, судија Дубравка Дамјановић, обављала је функцију судије и председника Апелационог суда у Крагујевцу а судија Јован Јовановић обављао је као судија Привредног апелационог суда, функцију председника Привредног суда у Београду.