Нове судије Врховног касационог суда ступиле на функцију

Судије Врховног касационог суда Драгана Бољевић, Драгана Миросављевић, Ивана Рађеновић, Милена Рашић, Светлана Томић Јокић и Зоран Хаџић ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 18. новембра 2021. године у Врховном касационом суду.

До избора на функцију судије Врховног касационог суда, судије Драгана Бољевић, Драгана Миросављевић, Милена Рашић и Зоран Хаџић обављали су функцију судије Апелационог суда у Београду, судија Ивана Рађеновић, обављала је функцију судије Апелационог суда у Нишу а судија Светлана Томић Јокић, обављала је функцију судије Апелационог суда у Новом Саду.

Високи савет судства на седници одржаној 21. октобра 2021. године, донео је Одлуку о избору судија у Врховни касациони суд.