Обавештења

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествоваће на отварању 23. Саветовања привредних судова Републике Србије, у уторак, 8. септембра 2015. године, у 10 часова, у Конгресном центру „Мона“ на Златибору.

Врховни касациони суд организује Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани  - 2015“, од 14. до 17. октобра 2015. године у Врњачкој Бањи.

Теме Саветовања су: „Правосуђе данас“,  „Закони и њихова примена“ и „Актуелна спорна правна питања у судској пракси“.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, донео је Одлуку о  одређивању овлашћеног лица за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.

Судијски помоћници Врховног касационог суда, апелационих судова и Управног суда, бораве од 7. до 8. јула 2015. године, у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Судије Врховног касационог суда, боравиће од 30. јуна до 1. јула 2015. године, у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествоваће на међународној конференцији „Међународна судска, тужилачка и полицијска сарадња у борби против криминала“, која се одржава од 25. до 27. јуна 2015. године на Тари.

Врховни касациони суд уз подршку Пројекта за владавину права и извршења потраживања, који финансира Европска Унија, а спроводи ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), организује конференцију “Извршење у грађанским стварима у Србији-тренутно стање и изазови”, у понедеља

Врховни касациони суд уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду, организује радни састанак судијских саветника и помоћника Врховног касационог суда, апелационих судова, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и Управног суда,  посвећен уједначавању судске праксе, 18.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, обратиће се учесницима регионалне конференције „Главни претрес и суђење у разумном року: регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени“, која се одржава 12. јуна 2015.

Судије Врховног касационог суда боравиће од 28. до 29. маја 2015. године, у посети Министарству правде Републике Словеније, Врховном суду Републике Словеније и Уставном суду Републике Словеније.

Pages