Обавештење о закљученим уговорима у поступку ЈН број 2/2018