Обавештење о закљученим уговорима у поступку ЈН број 3/2020 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме у згради судова у Немањиној бр. 9