Обавештење о закљученом уговору из Оквирног споразума o Набавци електричне енергије - ЦЈН бр. 5/2019