Обавештење о закљученом уговору из Оквирног споразума o Набавци папирне конфекције - ЦЈН бр. 6/2019