Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума o Набавци папирне конфекције – ЦЈН бр. 6/2019