Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума o набавци Уређаја за штампање Тип 2 – Партија 1, у поступку ЦЈН број 21/2019