Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума o набавци услуга мобилне телефоније – ЦЈН бр. 4/2020