Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума o Набавци услуге мобилне телефоније - ЦЈН бр. 7/2018