Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 3/2018