Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 4/2017