Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 4/2019 - Годишње саветовање судија