Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 5/2017