Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 7/2018