Обавештење о закљученом уговору у пуступку ЈН број 5/2018