Обавештење о Саветовању на Златибору 07-10.октобар 2012.

Обавештење о претстојећем стручном саветовању судија РС

На основу Oдлуке председника Врховног касационог суда и Високог савета судства о покретању поступка јавних набавки мале вредности број 4/2012 чији је предмет пружање агенцијских услуга, у Врховном касационом суду је отворен поступак јавних набавки у вези са одржавањем стручног судијског саветовања на Златибору, у термину 07-10. октобра 2012. године.

Саветовање судија свих судова опште и посебне надлежности на Златибору у најављеном термину биће одржано у организацији Врховног касационог суда и Високог савета судства.

Детаљније информације у вези учешћа судија РС на Саветовању на Златибору биће достављене благовремено путем факса свим судовима.