Обавештење о стању предмета

Oбавештење о стању предмета може се добити преко Насловне стране сајта Врховног касационог суда на линку „Проверите статус Вашег предмета“.

Информација о стању предмета у Врховном касационом суду може се добити писмено, уколико се странка или овлашћено лице обрати захтевом за пружање информације о стању предмета или ургенцијом.

Информација о стању предмета се може добити и усмено - телефоном, само кратке и хитне информације, ако је то по природи ствари могуће, или усмено - на пријемном шалтеру, где странка, пуномоћник или друго овлашћено лице може непосредно сазнати информацију о кретању свог предмета.

За више информација погледајте на страни Корисни подаци о раду Суда.