Обавештење у вези закључених уговора по спроведеним поступцима јавних набавки

Обавештење о закљученим уговорима о јавним набавкама

Врховни касациони суд је у складу са спроведеним поступцима јавних набавки бр. 1/2012, 2/2012 и 3/2012, дана 18. јуна 2012. године закључио уговоре са најповољнијим понуђачима:

- на основу отвореног поступка јавне набавке број 1/2012 закључен је Уговор за набавку хемијских средстава и средстава за одржавање хигијене за 2012. годину, за потребе хигијенског одржавања пословног објекта у Немањиној 9, са „ПОЛИ БИРО-ом“ д.о.о. за промет и услуге из Београда, Немањина 34;

- на основу поступка јавне набавке мале вредности број 2/2012 закључен је Уговор за набавку горива за службена возила Врховног  касационог суда, са „НИС-ом“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12;

- на основу поступка јавне набавке мале вредности број 3/2012 закључен је Уговор за набавку потрошног материјала – тонера за штампаче  и фотокопир папир, са „И&Д КОМ-ом“, д.о.о., предузећем за производњу, трговину и услуге из Београда, Вилине Воде б.б.

На основу поступка јавне набавке мале вредности број 4/2012, Врховни касациони суд је дана 29. августа 2012. године закључио Уговор за пружање агенцијских услуга у вези организације Саветовања судија Републике Србије на Златибору, у термину од 07. до 10.октобра 2012. године, са најповољнијим понуђачем Предузећем за туризам и угоститељство „ПМ плус“ д.о.о. из Земуна, Карађорђева 7/3.