Обавештење

На свечаној Општој седници одржаној 12.03.2014. године у просторијама Врховног касационог суда, на функцију судије Врховног касационог суда ступиле су судије:

  1. Олга Ћуричић, судија Управног суда,
  2. Јасминка Станојевић, судија Апелационог суда у Београду,
  3. Драган Скоко, судија Апелационог суда у Новом Саду,
  4. Бранислава Апостоловић, судија Апелационог суда у Новом Саду,
  5. Соња Павловић, судија Апелационог суда у Крагујевцу,
  6. Споменка Зарић, судија Апелационог суда у Београду,
  7. Божидар Вујичић, судија Апелационог суда у Крагујевцу и
  8. Бранко Станић, судија Привредног апелационог суда

Даном ступања на функцију судије Врховног касационог суда престала је њихова ранија функција.

Одлуку о избору судија донео је Високи савет судства на седници Савета одржаној 04.03.2014. године.