Обука за председнике основних судова „Управљање судовима и израда програма решавања старих предмета“

Врховни касациони суд и Правосудна академија у сарадњи са пројектом „Унапређење ефикасности правосуђа“, који се финансира из фондова Европске уније, 22. новембра 2016. године у Београду, организују обуку за председнике основних судова у Републици Србији под називом „Управљање судовима и израда програма решавања старих предмета“.

Циљ обуке јесте унапређење знања и вештина у управљању и руковођењу судовима и изради и спровођењу програма решавања старих предмета.