Одељење Прекршајног апелационог суда у Новом Саду

Адреса: 

Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 58

Телефон: 

021/526-570, 021/4896-100

Факс: 

021/4896-132

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs