Одлука о обустави поступка за Партију 2 у поступку ЈН број 5/2017