Одлука о обустави поступка ЈН број 2/2019 - поправка и одржавање ватрогасне опреме