Одлука о одређивању овлашћеног лица за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, донео је Одлуку о  одређивању овлашћеног лица за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.