Одржана прва обука за председнике основних судова „Управљање судовима и израда програма решавања старих предмета“

Прва обука за председнике основних судова у Републици Србији под називом „Управљање судовима и израда програма решавања старих предмета“, одржана је 22. новембра 2016. године у Београду, у организацији Врховног касационог суда и Правосудне академије уз подршку пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“, који се финансира из фондова Европске уније.

Обука је организована кроз четири тематске целине: „Управљање судовима и руковођење“; „Управљање предметима“; „Управљање финансијама“ и „Израда и спровођење програма решавања старих предмета“.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић говорио је на тему „Управљање судовима и руковођење“. Председник Врховног касационог суда је истакао да су се посао председника суда и управљање судом временом мењали али да је задатак остао исти – суд мора што ефикасније да решава предмете и проблеме грађана и правних субјеката који се суду обраћају тражећи „правду“.

„Управљати значи радити праве ствари ефикасно и делотворно, преко других људи и уз помоћ других људи“, рекао је председник Милојевић и додао да управљање судовима представља скуп активности и задатака који су формално додељени председницима судова, а заправо зависе од свих запослених у суду.

Поред председника Врховног касационог суда, предавачи су били и Снежана Андрејевић, заменик председника Врховног касационог суда, Милена Лакић, шеф одсека за буџет и аналитичко-планске послове Високог савета судства и Милан Николић, експерт на пројекту „Унапређење ефикасности правосуђа“.

Врховни касациони суд је један од корисника пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који се финансира из фондова Европске уније (ИПА 2012), а који имплементира конзорцијум који предводи Британски савет (British Council).