Одржан семинар „Међународна судска пракса у области биоетике: сазнања и предвиђања“

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и заменик председника Снежана Андрејевић, учествовали су на семинару на високом нивоу „Међународна судска пракса у области биоетике: сазнања и предвиђања“, који је одржан 5. децембра 2016. године у Европском суду за људска права у Стразбуру.

На семинару су, представници делегација свих земаља чланица Савета Европе, разматрали начине на које судови приступају решавању питања људских права на пољу биологије и медицине.

Семинар „Међународна судска пракса у области биоетике: сазнања и предвиђања“ организовао је Генерални директорат за људска права и владавину права Савета Европе.