Округли сто на тему “Остваривање права на компензацију за жртве тешких кривичних дела у кривичном и грађанском поступку“

Врховни касациони суд организовао је округли сто на тему “Остваривање права на компензацију за жртве тешких кривичних дела у кривичном и грађанском поступку“ 27. априла 2018. године у Београду, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Правосудном академијом.

Заменик председника Врховног касационог суда и председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Љубица Милутиновић и судија Врховног касационог суда Радмила Драгичевић Дичић говориле су о међународном и националном законодавном оквиру, o правима на компензацију за жртве тешких кривичних дела и o препрекама за успешно остваривање тог права.

На округлом столу сe дискутовало о спорним питањима у примени закона, актуелној судској пракси националних судова, упоредној анализи држава региона и међународним стандардима у области права на компензацију.

Округлом столу су присуствовале судије Врховног касационог суда, апелационих судова, виших судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду и основних судова у Београду, Крагујевцу и Нишу.